ไลน์แอท

Sulbing International “ซอลบิง” เปิดตัว LINE@ เครื่องมือสื่อสารใหม่ให้ใกล้ชิดลูกค้ามากขึ้น

Sulbing International “ซอลบิง” เปิดตัว LINE@ เครื่องมือสื่อสารใหม่ให้ใกล้ชิดลูกค้ามากขึ้น

Sulbing International “ซอลบิง” เปิดตัวเครื่องมือสื่อสารใหม่ ขอใกล้ชิดกับลูกค้าเพิ่มมากขึ้น ด้วย LINE@ Official Account ช่องทางที่พูดคุย ส่งข่าวสาร โปรโมชั่นพิเศษกับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ทันใจ

E-MAIL
sulbing.international@gmail.com
MARKETING/PR
sulbinginter.pr@gmail.com