สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า SME Bank Mobile รับสิทธิ์ซื้อเมนู Real Chocolate Mini Sulbing ในราคา 1 บาทเท่านั้น!

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า SME Bank Mobile รับสิทธิ์ซื้อเมนู Real Chocolate Mini Sulbing ในราคา 1 บาทเท่านั้น!  จากราคาปกติ 180 บาท

ระยะเวลา : 1 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2561

สาขาที่เข้าร่วมโครงการ  : สาขาสยามสแควร์ ซอย 2  / อโศกโคเรียนทาวน์ / เดอะมอลล์ โคราช / เทอมินอล 21 โคราช

**สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แอพพลิเคชั่น SME D Bank 

 

ดาวน์โหลด

Google Play : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bzbs.sme&hl=th

 

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า SME Bank Mobile รับสิทธิ์ซื้อเมนู Real Chocolate Mini Sulbing ในราคา 1 บาทเท่านั้น!
Tagged on:             
E-MAIL
sulbing.international@gmail.com
MARKETING/PR
sulbinginter.pr@gmail.com