ประกาศรายชื่อผู้โชคดีรับบัตรแฟนมีตติ้ง Kim Dong Han

 

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีรับบัตรแฟนมีตติ้ง Kim Dong Han 

บัตรราคา 4,800 บาท จำนวน 12 รางวัล (รางวัลละ 1 ใบ)
ช่องทาง Facebook จำนวน 3 รางวัล
Miruku H’mtr
Pun Pun
Kosm Pannate Mint
ช่องทาง Twitter จำนวน 3 รางวัล
@MaySpecial
@LongKukguo_96
@foyfy123
ช่องทาง Instagram จำนวน 3 รางวัล
imyouryellow
t.tttar
tingtwin1
ช่องทาง Weibo จำนวน 3 รางวัล
ygmonns_809
iimimmimm2018
gingerxbread
———————-
บัตรราคา 3,800 บาท จำนวน 6 รางวัล (รางวัลละ 1 ใบ)
ช่องทาง Facebook จำนวน 2 รางวัล
Yuwadee Fangseekam
Wiranpatch Tanglaocharoen
ช่องทาง Twitter จำนวน 2 รางวัล
@Sawishiie
@BabyzLookket
ช่องทาง Instagram จำนวน 1 รางวัล
miniminholic
ช่องทาง Weibo จำนวน 1 รางวัล
ThitiKati
———————-
Official Poster จำนวน 5 รางวัล
@Pat_punyapan
@MMP10NGG_
Panda ZTao
bell_laaaa
TukTukwon
ขอแสดงความยินกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลด้วยนะคะ สำหรับผู้โชคดีทุกท่าน จะต้องรายงานตัวรับรางวัลที่ LINE : @sulbinginter แจ้งชื่อจริง , ชื่อไอดีที่ได้รับรางวัล เพื่อทางเจ้าหน้าที่จะได้ตรวจสอบและส่งข้อความยืนยันรับรางวัลต่อไป ซึ่งผู้โชคดีจะต้องรายงานตัวภายในวันนี้ 26 กรกฎาคม 2561 ภายในเวลา 18.00 น. มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์และจะทำการจับสุ่มจับรางวัลใหม่อีกครั้งแทน ขอบคุณค่ะ
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีรับบัตรแฟนมีตติ้ง Kim Dong Han
FRANCHISE CONTACT
02-060-0145
E-MAIL
sulbing.international@gmail.com
MARKETING/PR
sulbinginter.pr@gmail.com