ฉลองวันเกิดแบคฮยอน EXO แจกที่ครอบแก้ว 300 ชิ้นที่ซอลบิง อโศก โคเรียนทาวน์

 

ร่วมฉลองวันเกิดแบคฮยอน EXO แจกที่ครอบแก้ว 300 ชิ้นที่ซอลบิง อโศก โคเรียนทาวน์ 

เพียงซื้อเมนูใดก็ได้ 1 เมนู รับทันทีที่ครอบแก้ว 1 ชิ้น

ตั้งแต่วันนี้ – จนกว่าของจะหมด

ฉลองวันเกิดแบคฮยอน EXO แจกที่ครอบแก้ว 300 ชิ้นที่ซอลบิง อโศก โคเรียนทาวน์
FRANCHISE CONTACT
02-060-0145
E-MAIL
sulbing.international@gmail.com
MARKETING/PR
sulbinginter.pr@gmail.com