ประกาศรายชื่อผู้โชคดีรับรางวัล [Sulbing Event]จับได้ให้กินฟรี! เมล่อนซอลบิง

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีรับรางวัล

[Sulbing Event]จับได้ให้กินฟรี! เมล่อนซอลบิง

Facebook
Strawberry Cheese Melon Sulbing
Circle IAim’z
Yogurt Tong Tong Melon Sulbing
Wachi Heenim

Real Tong Tong Melon Sulbing
Mafai Hoonnok

Instagram

Strawberry Cheese Melon Sulbing
@pink_kkk87

Yogurt Tong Tong Melon Sulbing
@patpattpattari

Real Tong Tong Melon Sulbing
@nattie2jj

Twitter
Strawberry Cheese Melon Sulbing
@BKodchawan

Yogurt Tong Tong Melon Sulbing
@JustttK

Real Tong Tong Melon Sulbing
@gawtang

 

สำหรับผู้โชคดี รบกวนรายงานตัว แจ้งชื่อทีไ่ด้รับรางวัล และแคปภาพรางวัลที่ตนเองได้ มารายงานตัวที่ LINE : @sulbinginter เพื่อที่ทางทีมงานจัดส่งคูปองให้ โดยคูปองดังกล่าวจะจัดส่งให้ทางไลน์ที่รายงานตัวมา

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีรับรางวัล [Sulbing Event]จับได้ให้กินฟรี! เมล่อนซอลบิง
E-MAIL
sulbing.international@gmail.com
MARKETING/PR
sulbinginter.pr@gmail.com